Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців освіти, культури і мистецтв на 2018 рік

Освітньо-кваліфікаційний рівень - Молодший спеціаліст

Напрям підготовки, форма навчання За державним замовленням Контракт
Дошкільна освіта (денна, БЗСО, 1 курс) 45 45
Дошкільна освіта (заочна, ПЗСО) 30 20
Дошкільна освіта (денна, ПЗСО, 2 курс) - 35
Музичне мистецтво (денна, БЗСО, 1 курс) 20 10
Музичне мистецтво (денна, ПЗСО, 2 курс) - 6
Соціальна робота (денна, ПЗСО) 45 15