Перелік спеціальностей, на які здійснюється набір, ліцензовані обсяги, державне замовлення, нормативні терміни навчання та вартість платних освітніх послуг за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"

Галузь підготовки

Спеціальності

Ліцензований обсяг*

Обсяг державного замовлення*

Кількість місць за кошти фізичних та юридичних осіб / за контрактом*

Нормативний термін навчання

Вартість одного року навчання / сума у грн.

Шифр

Наймену-вання

Код

Назва

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

01

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

90

50

45

30

45

20

3 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

17700

6300

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

60

-

45

-

15

-

1 р. 10 міс.

-

17700

-

02

Культура і мистецтво

025

Музичне мистецтво

30

-

20

-

10

-

3 р. 10 міс.

-

17700

-

*Примітка. У стовпчиках "Ліцензований обсяг", "Обсяг державного замовлення" та "Кількість місць за кошти фізичних та юридичних осіб / за контрактом" міститься інформація вступної кампанії 2020 року